واحد اجاره عمارت گلدسته

تمامی فروشگاه ها و برند های که تمایل به اجاره واحد های مجتمع عمارت گلدسته دارند می تواندد با شرکت بهره بردار ( شرکت پدید آوران اطلس پار ) در تماس باشند